no javascript counter
counter in web page

A Magyar Alagútépítő Egyesület története

Az Egyesület Földalatti Terek Hasznosítására 1994-ben alakult, az 1985-ben létrehozott Munkabizottságból, de nem jogutód szervezetként. Az Egyesület a Földalatti Terek Hasznosítására a 2005. évi januári közgyűlésén névváltoztatást szavazott meg, Így a mai neve a nemzetközi kapcsolattartásban is könnyebben megjegyezhető Magyar Alagútépítő Egyesület - angolul: Hungarian Tunnelling Assiciation - lett.
Az Egyesület tagja a Nemzetközi Alagútépítő Egyesületnek - a Felszín Alatti Munkák Nemzetközi Szövetségének (ITA - AITES), ahol Magyarország hivatalos szakmai képviselője. Az ITA 1974 óta működő nemzetközi szervezet, amelynek 2004-ben 53, 2010-ben 65 nemzet volt a tagja, de ezen felül több mint 280 cég egyéni tagsággal (Affiliate Member) is közreműködik a munkájában.

A magyar tagegyesület egy kis szakmai Egyesület, amelyben a tagság képviseli a szakma széles skáláját. Képviseltetik magukat benne: kivitelező cégek, tervező- és beruházó cégek, egyetemek, mérnöki kamara, különböző típusú mérnöki és tanácsadó cégek és egyetemi tanárok, önálló mérnökök. A szervezetnek 2005-ben már 43 tagja volt, ebből 27 testületi tag, a többi természetes személyű egyéni tag. ( 2007-ben 76 (42 + 36), 2008-ban 81 (45+36), 2010-ben 93 (59+34) tagja volt

Az Egyesület céljai között szerepel, hogy a nemzetközi szervezetekkel összhangban segítse a természetes és épített földalatti terek gazdaságos létesítését, gyakorlati és elméleti tapasztalattal a megfelelő falhasználás, hasznosítás érdekében, és csökkentse a káros környezeti hatásokat. Elősegítse a nemzetközileg elfogadott elvek és módszerek érvényesítését, valamint azok továbbfejlesztésére és alkalmazására vonatkozó nemzeti- és nemzetközi véleménycserét, ennek érdekében konferenciákat szervezzen. Együttműködik a hasonló vagy kapcsolódó szakterületen működő hazai egyesületekkel, szervekkel, intézményekkel. Szakmai információs dokumentumokat, tanulmányokat, ajánlásokat, műszaki és szervezési javaslatokat készít, melyekkel segíti az érdekelt szervek és tagjai tevékenységeit.
Tagjaink szakmai hozzáértésének a felsorolt rendezvényeken is szerzett és kibővített ismereteikre alapozva az Egyesület aktív tanácsadója kíván lenni minden olyan kormányzati szervnek is, aki ezen ismeretekre igényt tart.

Ennek érdekében tartott főbb hazai rendezvényeink voltak 2006-ig:

- 1994. Budapest, Nemzetközi Szeminárium szervezése: "Ellentét az igény és a megvalósulás között a földalatti közlekedési projekteknél, Közép- és Kelet-Európában" és ITA-AITES VB ülés.
- 1994 -1996. között a TU-TI BAU szervezte a rendezvényeket.
- 1998 május, Közös mélyépítési napok rendezvény a TU-TI BAU-val.ülés.
- 1999. május, Budapest, Kibővített közgyűlés, beszámolók a 4-es metró helyzetéről és a Duna alatti talajmechanikai fúrások ismertetése.
- 1999. november, Pécs, Mélyépítési lehetőségek a Dél-Dunántúli régió közlekedési hálózatában , Nemzetközi szakmai előadói nap.
- 2000. Május Budapest, Alagút és Mélyépítő Szakmai Napok, közös rendezvény a Mérnöki Kamarával, a KTE-vel, a TU-TI BAU-val.
- 2001. Február, Budapest, részt vesz az Egyesület a Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozatának az MTA-n tartott TC-28 ülés rendezvényében
- 2002. Eger, Alagút és Mélyépítő Szakmai Napok , közös rendezvény a Mérnöki Kamarával, a KTE-vel.
- 2004. Győr, Alagút és Mélyépítő Szakmai Napok, közös rendezvény a Mérnöki Kamarával, a KTE-vel.
- 2006. Pécs, Alagút és Mélyépítő Szakmai Napok , közös rendezvény a Mérnöki Kamarával, a KTE-vel, amit ezentúl is megrendezünk és nemzetközi méretű konferenciává válik. A 220 résztvevő között 35 külföldi volt jelen.
- Az egyesület a céljai megvalósítása érdekében évente előadói napokat szervez különböző aktuális témákban, ilyen volt még 2004-ben a "Kis és közepes sugárzású radioaktív hulladékok elhelyezése" előadói nap Bátaapátiban, valamint a 4-es metró Keleti pu. - Bosnyák tér közötti meghosszabbított tervezési szakaszának geotechnikai kérdései.
- 2005-ben folytatódtak az előadói napok előbb a földalatti üregek okozta mérések legújabb technikáit mutatják be különböző cégek, majd a részfejtéses alagútépítés biztosítási technikáinak legújabb fejlesztései kerülnek előadásra. A 4. Metró építése ismét nagy kihívás a tagjaink számára, amely a 2006-ban és 2007-ben az előadói napok fő témája lett.

A nemzetközi rendezvények - amelyeken az Egyesületet valaki mindig képviseli (kivéve Dél-Afrika-2000):
- Az évente más-más helyszínen megrendezésre kerülő World Tunnel Congress (Alagútépítési Világkongresszus), amely alkalmával a nemzetközi egyesület, az ITA - AITES (International Tunnelling and Underground Space Association) éves Közgyűlést tart. Ezen alkalmakkor munkacsoport (WG) ülések is vannak. Több munkacsoport (WG) dolgozik, és a témával kapcsolatos ajánlásokat ad ki. Ezekből az alábbi csoportokban van, illetve volt magyar közreműködő:
WG 3 - Szerződéses kockázatmegosztás, szerződési gyakorlatok (dr. Greschik Gyula, Kocsonya Pál, már ajánlást adott ki)
WG 5 - Egészség és biztonság a föld alatt, (Fehérvári Sándor)
WG 6 - Földalatti szerkezetek karbantartása és javítása(Posgay György)br> WG 11 - Beúsztatással süllyesztett alagutak (Dr Greschik Gyula)
WG 12 - Lőttbetonok használata (Dr. Müller Miklós)
WG 13 - A földalatti városi tömegközlekedési rendszerek közvetett és közvetlen előnyei, (Kocsonya Pál, egyúttal a WG 13 helyettes vezetője (vice animator) volt, a WG már ajánlást adott ki)
WG-20.- Városi problémák, földalatti megoldások (Kocsonya Pál, tutor)

- A Az ITA német tagja a STUVA kétévente megrendezésre kerülő Nemzetközi Kongresszusa tart nagyon színvonalas előadásokat, ahol a németek óriási alagútépítési munkáikról számolnak be, ahol a kivitelező szakcégek sokrétű kiállítási anyagot mutatnak be, ami szintén jó alkalom a fejlett technika megismerésére, sokan részt veszünk rajta.

- A bécsi Betonnapok konferencia, kétévente kerül megrendezésre, ahol szintén több tagunk van jelen a nagyszámú résztvevő között, ami általában az aktuális témától függ.

Az Egyesület 2001 decemberétől megjelent a Világhálón az alábbi című honlapon (www.ita-hun.hu), negyedéves rendszerességgel, illetve aktuális eseményekről kíván beszámolni az érdeklődőknek a világ és a hazai földalatti munkák helyzetéről, fejlesztéseiről, rendezvényeiről, tagjairól - tájékoztatási jelleggel. Tagjainknak lehetőségük van előadásaikat bemutatni egymásnak és a világnak. 2005-től (február hó folyamán) kicsit átalakult a honlap, a lehetőségekhez mérten (rendelkezésre álló hely és aktivitás az írásra)több információt fog közölni.

Az elmúlt évek szakmai rendezvényein tagjaink számos jónevű céggel és jeles szakmai képviselőjével kerültek kapcsolatba, többeknek nyílt lehetőségük az ott folyó földalatti munkák szűk szakmai részeibe betekinteni vagy éppen azokban résztvenni, elmélyítve ismereteinket az itthoni hasznosításokhoz. Klados Gusztáv tagtársunk sokáig külföldön épített metrót (Athén, Kuala Lumpur, New Delhi, majd hazajött a 4-es Metró metróigazgatóságára). Dr Greschik Gyula tiszteleti elnök Törökországban is végez alagútépítési szaktanácsadást.
A szomszédos Ausztria fővárosában, Bécsben általában több metró- és egyéb alagútépítés folyik. Az Egyesületünk és az osztrák tagegyesület közös rendezvényeként mindig megtekintjük ezeket az új munkákat, hogy továbbvigyük a tapasztaltakat.

2006-ban megpályázta az Egyesület a 2009-es WTC Budapesten történő megtartását, amit elnyert, és a következő 3 évben a kongresszust sikeresen előkészítette, mint a magyar és a nemzetközi mély- és alagútépítés nagy nemzetközi szintű seregszemléjét. A honlap belépő logóját lásd baloldalon (klikk rá). (www.wtc2009.org )

Jelentősnek mondható a továbbképzésben való szerepünk. 2007 őszére, bő egyéves munkával, megszerveztük a BME Mérnöktovábbképző Intézetnek az alagaútépítési négyszemeszteres, vizsgaköteles mérnöktovábbképző mesterkurzusát, amely beszámítható a Magyar Mérnöki Kamara 5-évenkénti akkreditációs vizsgakötelezettségébe a tervezői és szakértői jogosultságok megszerzéséhez. Az Egyesület jól szervezett előadói napjai is továbbképzési szintüek. Ezekhez a metróépítés kíváló lehetőség, ahol a helyszínen történő előadások oktatói jellege elvitathatatlan. 2008-ra 6 előadói nap tartására adott a MMK előzetes akkreditációt.

Az Egyesület volt a házigazdája, a Diamond-Congress Kft bevonásával szerveződött a WTC2009 (Alagútépítő Világkongresszust Budapesten a Budapesti Kongresszusi Központban, amely 2009 május 23-28 között volt megtartva. Előtte május 22-23.-án a WTC előtti továbbképzés folyt a BME épületében. A WTC 2009 rendezvényei nagyon jól sikerültek, aminek világviszonylatbani jó visszhangját lehetett hallani. Az ITA-AITES elnöke Martin Knights ITA-kitüntetést adott át Dr. Greschik Gyulának, mint a magyar tagegyesület alapító elnökének és Kocsonya Pálnak, az Egyesület Elnökének, a WTC2009 Kongresszus szervezőbizottsági elnökének a kiváló szervezési munkáért. A Weblapon legalább a következő kongresszusig olvashatók a történtek és láthatók az események fotói: www.wtc2009.org (vagy klikk a baloldali logo) Az Egyesület Elnöksége megköszöni minden segitő közreműködőnek a munkáját. 2009. év folyamán további négy előadói napot akkreditált a Magyar Mérnöki Kamara az Egyesület szervezésében és támogatásával.

Az Egyesület az alapításkor kiadott és azóta kétszer módosított Alapszabály szerint működik, és meghatározó tevékenységet folytat mind hazai, mind nemzetközi szakmai vonalon. Az Alapszabály külön oldalon megtekinthető a 2005-ben és 2010-ben módosított szöveggel.

2010-ben az Egyesület új elnökséget választott (lásd külön). Ezúttal először az ITA történetében, a 2010 májusi ITA-AITES közgyűlésen Vancouverben, a következő három évre egy magyar tagja is lett az Igazgatóságnak (ITA-AITES Executive Council) Kocsonya Pál személyében. Ő lett egyuttal a WG 20 (munkabizottság) tutora is. 2010-re a taglétszám meghaladta a 90-et. 2010. Novemberére az Egyesület megszervezte a kétévenként esedékes hazai konferenciáját, ezúttal Harkányban. 2012-ben megrendezte még a Kelet-Európai Országok első Alagútépítő Konferenciáját Budapesten, amely egyúttal a kétévenként esedékes, itt már a 10. Alagút- és Mélyépítő Konferencia volt.

2010-től az egyesület minden évben évzáró taggyűlést rendez, amelyen átadja az egyesület által alapított "Alagútépítésért Emlékérmet" és fiatal, végzett diplomás mérnököket jutalmaz egy a kiírás szerinti feltételek szerint.

2013-ban rendezett egy szimpóziumot, amely előadásokkal kezdődött és kerekasztal vitákkal folytatódott. Ez a geotechnikus és statikus mérnökök szakmai vitája volt a hagyományos módszerrel épülő alagutakról.

2014-ben ismét megrendezi az egyesület a kétévenkénti MAE-napokat, az "Alagút- és Mélyépítő Szakmai Napok 2014" Konferenciát.